Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 35 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1982 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Robert Lacontre: I Polens läger 3
Jüri Lina: Här finns militärbaserna i det Sovjet-ockuperade Estland 4
Monica Wiegert: Makarna Myrdals rätta ansikte /familjepolitik/ 6
Edmund Burke: Reflektioner om löntagarfonder 8
F W Scholmann: 105 000 politiska fångar i Nordkoreas arbetsläger 9
Anders Lidström och Henry Ohlsson: Entrismen i Sverige (bokrecension) /trotskism/ 10
Varlam Shalamov: Kolyma (bokrecension) /Sovjet/ 10
Clint Eastwood: Firefox (filmrecension) 14
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Per-Olof Nilsson: Förargliga snickare! /skatter, rättssäkerhet/ 16
Bostadsanvisningslagen – socialism som drabbar dig! 18
Kris igen i Sovjets jordbruk 19
Björn Arrhén: Warszawa-paktens sydöstra flank 20
Rudebarbs 21
Allan C Brownfeld: PLO-dokument avslöjar Moskvas terroristförbindelser 22
Jeanne Kirkpatrick: Etiopien inför FN 24

Contra nr 5 1982 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här! 
Sven Stolpe fick Contras frihetspris 3
Anders Fjällström: Radiomonopolet – 500 år gammal syn på yttrandefriheten 4
Per-Olof Eklund: Invandrare för att dölja fonderna (insändare) 6
Rafael Bachmatov: Mutor ett måste i Baku /Sovjet/ 7
C G Holm: Starkt intresse för politiskt nytänkande på Island 10
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Miljoner satsas på samhällsfarligt ämbetsverk (SPK) 16
Jüri Lina: Sovjet övar invasion av Sverige! 18
Björn Tarras-Wahlberg: Vad kostar våra lagar? (bokrecension) 20
Jo Langer: Fången i sin övertygelse (bokrecension) 20
Hans Björkegren: Gandonerna i Narva (bokrecension) 21
Uno Lamm: Livsmiljö i förändring (bokrecension) 21
Alvar Wallentin: Marxism-leninismens draksådd 22

Contra nr 4 1982 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Alvar Wallentin: Oktoberrevolutionen – en katastrof för mänskligheten 3
C G Holm: Gör man något på arbetsförmedlingen? 6
C G Holm: Vad betyder utbudsekonomi? 8
Björn Arrhén: Norge inom NATO-alliansen 10
Bakgrund om Falklandsöarna 15
Yuan-tsung Chen: Drakens by (bokrecension) 16
Torgny Segerstedt: Politikens seger och kris (bokrecension) 16
Brigitte Klump: Das rote Kloster (bokrecension) 16
Boris Komarov: Miljöförstöringen i Sovjet (bokrecension) 17
Assar Lindbeck: Makt och ekonomi (bokrecension) 17
Per-Martin Meyerson: Marknadsekonomin och löntagarfonderna (bokrecension) 17
Erland Waldenström: Spelet om fonderna (bokrecension) 17
Jüri Lina: KGB i Estland 18
Rudebarbs 19
Pedro Aparicio: Vart tar sanningen om El Salvador vägen? 20
Svenskt hyckleri om Centralamerika 21
Val i Centralamerika 21
Gasledningen som hotar Västeuropas oberoende 22
Edmund Burke på svenska efter 192 år! (bokrecension) 24

Contra nr 3 1982 Läs tidningen som pdf
Tidningen är slutsåld
De tar våra barn! /familjepolitik/ 3
Jonathan Luxmore: Sovjets kemiska krigföring /militärt/ 6
Det gula regnet /militärt/ 6
Fyra sanningar /sociobiologi/ 8
Peter Kalangula: Västerlandets politik mot vårt Namibia, den förstår jag inte! 10
Norskt angrepp mot radiomonopolet 15
Mark Sattin: Politik för en ny tid. New Age. (bokrecension) 16
Eino Hanski: Brödrabataljonen (bokrecension) 16
Gösta Rosén: Kaos eller korset (bokrecension) 16
Ulo Ignats: Estland mot en ny vår (bokrecension) 17
Monica Wiegert: Dagis – nej tack (bokrecension) 17
Arnaud de Borchgrave och Robert Moss: The Spike (bokrecension) 17
Robert Moss: Death Beam (bokrecension) 17
Allan C Brownfeld: Nicaragua – dags att inse sanningen 18
Dit går SIDAs miljoner (om Mozambique) 19
Alvar Wallentin: Prag och Warszawa 20
Hans Eliasson: Om Bilbälten (insändare) 21
Sven Rydenfelt: Facket och friheten 22

Contra nr 2 1982 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Åke Malmquist (dödsruna) 2
Förslag till mottagare av Contras frihetspris 3
Svante Hjertstrand: Om avtalsrörelsen (insändare) 3
Biologi och politik hör ihop! /sociobiologi/ 4
C G Holm: Löntagarfonder hotar oss alla 6
Löntagarfondsförslaget 7
Sven Rydenfelt: Sagan om löntagarfonderna 8
Annons för Gåsefjärdskommittén 9
Björn Arrhén: Finlands sak är vår 10
Claes Almgren: Italiens Röda brigad får stöd från Öst! /terrorism/ 16
Byråkrati som kostar miljarder! (om bostadsmarknaden) 18
Svensken som sökt politisk asyl i USA 20
Hans-Joachim Klein: Vägen tillbaka (bokrecension) /terrorism/ 22
Gunnar Hökmark: En ny giv (bokrecension) /moderaterna/ 22
Lee Edwards: Ronald Reagan (bokrecension) /USA/ 23
Eino Hanski: Kommoden (bokrecension) /Sovjet/ 23

Contra nr 1 1982 Läs tidningen som pdf
Tidningen är slutsåld
Alexander Solzjenitsyn: Västerlandets misstag (bokrecension) 3
Partiledare i norska Stortinget föreslår: Utländska trupper till Norge
(intervju med Carl I. Hagen) 4
Alexander Haig: Den nya amerikanska andan i utrikespolitiken /USA/ 6
Lennart Hane: Rättsstatens framtid 8
Björn och Eva Lundgren: Om dam- och herrtidningar (insändare) 10
Milton Friedman till Contra (insändare) 10
Per-Olof Eklund: Sveriges neutronbomb (i) 10
Ubåtsaffären 10
Annons för Centrumdemokraterna 15
Radionämnden slår vakt om snedvridningen 16
Namibia hoppas ännu på Väst 18
Björn Arrhén: Det fredsälskande Sovjet 21
Lennart Hane: Den goda och den onda lagen (bokrecension) 22
Lars Gustafsson: För liberalismen (bokrecension) 22
Paul Johnson: Samhällets fiender (bokrecension) 22
Sven Fagerberg: Det mänskliga uppdraget (bokrecension) 23
Klas Bergman: Tredje bordet från höger (bokrecension) 23
Göran Rystad: Vägen till Vita huset (bokrecension) /USA/ 23