Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!    
Robert Ask: SALT II 2
Chris Arkefors: Kommunistiska maktövertaganden (9) – Litauen 4
Allan C Brownfeld: Femton år som ändrade Amerika /USA/ 7
Claes Almgren: Sovjets militärstrategiska intressen i Skandinavien /militärt/ 8
Förintelsen 10
Do Van Y: Vietnam och religionsfriheten 12
Nytt från fånglägren 14
Bengt Ericson: Huggsexan (bokrecension) 15
Klas von Holst: Pengar till vpk? 20

Contra nr 5 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Ernesto Mulato: Angolas kamp mot kommunistdiktaturen 2
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakler – det japanska undret 5
Förtryckets Rumänien (Amnesty International) 6
Ny politik behövs (centrumdemokraterna) (bokrecension) 8
Jürgen Fuchs: Protokoll från en rannsakning (bokrecension) 8
Danne Nordling: Vinsten och vinstbegäret (bokrecension) 8
Vladimir Bukovskij: Och vinden vänder igen (bokrecension) 9
Oskar Bengtsson: Rätten att välja alternativ skola 10
Dalai Lama om Kinas nya politik 12
Chris Arkefors: En helt vanlig dag i Litauen 13
Nytt från fånglägren 14
C G Holm: Erkänn Zimbabwe! 20

Contra nr 4 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Claes Almgren: Försvarspengar i sjön /militärt/ 2
Petr Beckmann: Vad hände i Harrisburg /kärnkraft/ 4
Bertil Häggman o Jon Skard: Så växte de svenska kommunistpartierna fram (bokrecension) 6
Svante Hjertstrand m fl: Om kärnkraften (insändare) 8
Nytt från fånglägren 9
Erik Rydbeck: Förändringens vind över Sydafrika 10
Bo Kage Carlsson: Vardag i Sovjet (bokrecension) 12
Peter Kankonen: Finlandiseringen (bokrecension) 12
Sigfrid Leijonhufvud: Ett fall för ministären (bokrecension) 13
Richard Rose och Guy Peters: Can Governments Go Bankrupt? (bokrecension) 13
Milton Friedman: Välfärdsstatens myter (bokrecension) 13
Andres Küng: Lång väg till frihet (bokrecension) 14
Båtflyktingarna igen 20

Contra nr 3 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Sovjetisk “socialvård” (samizdat) 2
Militär utbildning för sovjetiska skolelever 3
C G Holm: Under skatter vi digna ner 4
Bengt Westerberg: Vi måste slå vakt om marknadsekonomin 6
Nytt från fånglägren 9
Dödsstraff i Kina (Amnesty International) 10
Lars Braw och Arne Rubin: Vart tar pengarna vägen? (Om u-hjälp) (bokrecension) 12
Bernard-Henri Levy: Barbariet med mänskligt ansikte (bokrecension) 12
André Glucksmann: Kokerskan och kannibalen (bokrecension) 12
Assar Lindbeck: (bokrecension) 13
Hugo Hegeland: Schweiz – där marknaden fungerar (bokrecension) 14
Eino Tubin: Vad kan vi lära av Schweiz? (bokrecension) 14
Sixten Richardsson: Säkrast med kärnkraft (insändare) 15
Per-Olof Eklund: Holocaust (insändare) 15
Erland Högberg: Falskdeklarera med hedern i behåll (insändare) 15
Biblar till Sovjet 20

Contra nr 2 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Sven Rydenfelt: Varför misslyckas arbetarägda företag? 2
Kommunistiska maktövertaganden (8): Polen 3
Harry Jones: Exilregeringen kvar i London /Polen/ 5
Röd terror i Etiopien (Amnesty International) 7
Oskar Bengtsson: Operation Duva /Etiopien/ 9
Sven Enberg: Stora affärer i “flykthjälp” /Västtyskland/ 10
Bertil Häggman: Terrorism – vår tids krigföring (bokrecension) 12
Ayn Rand: De levande /nyliberalism/ 12
Politiska fångar i Kina (Amnesty International) (bokrecension) 12
Nytt från fånglägren 14
Allan C Brownfeld: Facket allt svagare i USA 15
Klas von Holst: Krisen i Iran 20

Contra nr 1 1979 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Det är så’nt som får mig att ilskna till 2
Annons Operation Sverige 2
Oskar Bengtsson: Contra och KGB 3
John Barron och Anthony Paul: Terrorns Kambodja (bokrecension) 5
Alexander Solzjenitsyn: En splittrad värld 6
Sven Enberg: Bakom kulisserna vid regeringsskiftet 10
Klas von Holst: De udda partierna – Centrumdemokraterna 12
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakler – det tyska undret 14
Nytt från fånglägren 15
Andres Küng: En dröm om frihet (bokrecension) 16
Dragan Jovius: Sovjetspionage i Sverige (bokrecension) 16
Magnus Ivarsson: Från marknadsekonomi till skattestat (bokrecension) 17
Christian Barnard: South Africa a Sharp Dissection (bokrecension) 17