Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 4 1976 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Yttrandefriheten är hotad 2
Klas Lithner: Rösträtt för vem? 3
Tibetansk verklighet 4
Erich Feigl: Bönderna räddade Portugal 6
Tommy Hansson: Det aggressiva Nordkorea 8
Polen protesterar 9
John Barron i intervju: KGB bakom “Schakalen” 10
Sven Enberg: Contra avslöjar fler KGB-agenter 11
Vittne i GULag (bokrecension) 12
Västjournalister överger Peking 12
Allan C Brownfeld: USA överger Taiwan? 13
Charles Hull Wolfe: Kapitalismen fyller 200 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (1) 15
President på besök 20

Contra nr 3 1976 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Prispolitiken är ett hot mot den fria företagsamheten 2
Sven Enberg: Smågrupper i valet 2
Sven Enberg: Kommunistiska maktövertaganden (1) Inledning 4
Kommunistiska maktövertaganden (2) Ungern 5
Klas von Holst: Inflationen är hemmagjord 9
Demokratiseringen i Spanien 9
Erik Lundgren: Trots avspänningen: Sovjet rustar upp 10
Tjecker planerade mord i London 11
Allan C Brownfeld: Politikerna är inte att lita på /USA/ 12
Sven-Erik Lindström: Det kommunistiska hotet mot Italien 13
Vad händer i Indokina? 16
Sydafrikas nationalister 16
AKP(ml) 16
Det ekonomiska förnuftet – samlat i tio punkter 20

Contra nr 2 1976 Läs tidningen som pdf

Tidningen är slutsåld

Östtyska gränsen: En mina per invånare 1
Ledare: Socialism utan gräns 2
Sven Rydenfelt: Hotet mot företagen 3
Östtyskland bygger ut gränslinjen 4
Oskar Bengtsson: Bristande objektivitet i skolböcker 5
Nytt om Chile 5
Fånge i Sovjet (om Igor Vjatjeslavovitj) 6
Provar Sovjet kemiska stridsmedel på människor? 7
Inflationen härjar även i Öst 8
Allan C Brownfeld: Kissingers ställning allt svagare 9
Klas von Holst: Den nya kolonialismen 10
Vad händer i Indokina? 12
Albanien – Europas hänsynslösaste diktatur 13
Sven Enberg: Diktaturen skärps i Indien 14
Jordbruket har problem även i Kina 20
Eric Brodin: Varför super Kowalski? /Polen/ 20

Contra nr 1 1976 Läs tidningen som pdf

Tidningen är slutsåld

KGB i Sverige 2
Det kallas “avspänning” 3
Sven Enberg: Sverige och de mänskliga rättigheterna 4
Så behandlas östflyktingar 5
Kommunismens rätta ansikte (om Sydostasien) 6
Det nya Etiopien 7
Allan C Brownfeld: Socialhjälp utan gräns /USA/ 8
Harry Jones: Vänstern vinner mark i Labour /Storbritannien/ 8
Paris: Språkstrid /Frankrike/ 9
Klas von Holst: Socialiseringsåret 1975 10
Sovjet – något att lita på? Att hålla ingångna avtal 12
Därför bör USA behålla Panama-kanalen 15
Eric Brodin: Sydafrika mildrar raspolitiken 20