Professionell attack mot
amerikanska elförsörjningen

Troliga terrorister angrep en amerikansk transformatorstation. Militära experter menar att det kan ha varit en provattack, i media dold av att den gjordes natten efter terrorattacken mot Boston Marathon. Ett par dussin utslagna transformatorer kan få hela det amerikanska elnätet att gå ner.

Den 16 april 2013 attackerade en terroristgrupp en kraftanläggning utanför San José i Kalifornien. Det var en rent militär operation som syftade till att slå ut en del av USAs kraftsystem. Attacken skedde dagen efter terrordådet vid Boston Marathon, så saken uppmärksammades inte stort i USA – ännu mindre utomlands. Operationen började klockan 00:58 på natten då angriparna skar av underjodisk fiberoptik i en kulvert, något som slog ut det lokala telefonnätet. Åtta minuter senare skars annan fiberoptik av i närheten och internet bröts och därmed säkerhetssystemen. Klockan 01:31 började angriparna att skjuta mot transformatorerna och kylanläggningen. Beskjutningen pågick till 01:50 – enligt bevakningskameror på platsen. Polisen kom till platsen klockan 01:51, men då var angriparna försvunna. Polisen såg ingenting och lämnade platsen. Sjutton transformatorer tillhöriga energibolaget Pacific Gas & Electric vid Metcalf sydost om San José förstördes, och det tog inemot en månad att reparera skadorna. Det finns inget spår efter angriparna än idag.

John Wellinghoff, som var ordförande för Federal Energy Regulatory Commission (en motsvarighet till Svenska Kraftnät), betecknade händelsen som ”den allvarligaste incidenten som det amerikanska kraftnätet någonsin utsatts för”. Wellinghoff flög personligen till San José åtföljd av expertis från Joint Warfare Analysis Center i Dahlgren, Virginia. Slutsatsen var att det var fråga om en professionell operation. Man uppskattar att mellan två och sex personer deltog. De var uppenbarligen välutbildade i teknik för att undvika upptäckt. De tomma hylsorna saknade fingeravtryck. De visste precis var de skulle skjuta för att skada transformatorerna maximalt och lämpliga skottpositioner hade markerats i förväg. Det förhållandet att angriparna kunde ta sig undan utan att upptäckas indikerar att de hade ett väl fungerande underrättelsenät. Anläggningen slogs ut och elektriciteten måste transmitteras en annan väg för att försörja Silicon Valley. Reparationerna kostade 15,4 miljoner dollar.

FBI förklarade omgående att det inte var någon terroristattack. Medan en grupp senatorer och Representanthusledamöter från bägge partierna förklarade att försvaret av USAs kraftförsörjning är en fråga av högsta prioritet.

Det finns visserligen 100 000 transformatorer av olika storlek i nätet, men förstörelse av mindre än två dussin stora nyckeltransformatorer skulle medföra en katastrofal mörkläggning av delar av USA. Transformatorer i den storleksordningen väger hundratals ton och transporteras med specialutrustning. Transformatorerna tillverkas vanligen i Korea, men även om de tillverkas i USA tar det en månad eller mer att tillverka en stor transformator.

Var det märkliga angreppet på transformatorstationen utanför San José ett övningsangrepp från terrorister, en test för att se hur mycket skada de skulle kunna ställa till med vid ett samlat angrepp mot flera anläggningar?

Amerikas elförsörjning skulle också slås ut av en elektromagnetisk puls (EMP). En sådan kan skapas genom en kärnexplosion i atmosfären. En bomb som exploderar mitt över USA skulle slå ut elförsörjningen i hela USA med undantag för Alaska och Hawaii. Det har militären varit medveten om sedan decennier. Studier som gjorts visar att industrin efter en sådan attack bara skulle klara av att försörja 30 av USAs 300 miljoner invånare. Om USA skulle drabbas av en EMP-attack nu skulle belysningen slockna, många bilar slås ut och samtliga bensinpumpar skulle upphöra att fungera. Mobiltelefonsystemen skulle fungera, men inte datorer och surfplattor. Men vad skulle vi med mobiltelefonerna till när näten som de ringer via skulle ha slagits ut?

Liknande skador skulle för övrigt kunna uppstå efter ett stort solutbrott – ett utbrott som beräknas drabba jorden med ett mellanrum på 150 till 300 år. Jorden har inte drabbats av något storskaligt solutbrott sedan elektriciteten blev allmänt använd. Men mindre utbrott har slagit ut kommunikationer och elnät i begränsad omfattning. Sommaren 2013 inträffade ett stort utbrott – men pulsen gick i en annan riktning och missade jorden.