Det brasilianska folket fick nog av korrupta vänsterpresidenter och valde en pingstvän, militär och högerman till president, Jair Bolsonaro. Det dröjde inte många dagar innan vänstermedia och vänsterpolitiker världen runt började angripa både Brasilien och presidenten. Det är svårt att acceptera demokratin när medborgarna i fria val väljer någon annan än den man själv vill. Vi har i Europa sett det i både Polen och Ungern. Och nu är det dags för Brasilien.

Bolsonaro är nytillträdd och har väl ännu inte hunnit uträtta så mycket som man har att se fram emot. Hans val av finansminister bådar dock gott. Finansministern heter Paulo Guedes och är uttalad nyliberal. Bolsonaro själv har förklarat att han inte är kompetent som ekonom, men att han litar på Paulo Guedes, som är utbildad vid Chicago-universitet med bland andra Milton Friedman som lärare.

När det säsongmässigt började brinna i Amazonas södra utkanter i somras blev kritiken mot Bolsonaro hård. Det verkade i många sammanhang som om bränderna var Bolsonaros fel och en del länder ville inte fullfölja ingångna avtal med Brasilien, på grund av påstått ointresse att bekämpa skogsbränderna. Frankrikes president Emmanuel Macron kom med en rad obestyrkta och falska påståenden om Brasilien, uppenbarligen avsedda för den inhemska franska opinionen. Macron ville också stoppa ikraftträdandet av ett handelsavtal mellan EU och Mercosur, där Brasilien är den ledande medlemmen.

Enligt NASA har de arealer, som årligen brunnit i världen minskat med 25 procent under perioden 2003–2015. Det torde kunna tillskrivas världens ekonomiska tillväxt.

Bränderna i Brasilien är av ungefär samma omfattning som tidigare år och orsakas av svedjebruk. Det vill säga bönder bränner skog för att få odlingsmark. Det är den ursprungliga (många tusen år gamla) förklaringen till att det finns så mycket odlingsmark och så lite skogar på den europeiska kontinenten. I Sverige var svedjebruk vanligt till för några hundra år sedan. Sedan en bonde svedjebränt en viss mark kunde den användas som jordbruksmark några år, varefter skogen tog tillbaka vad som gått förlorat (efter några år var jordens näringsvärde reducerat).

I Brasilien har man de senaste femhundra åren sammanlagt endast omvandlat cirka 15 procent av urskogen till jordbruksmark. Men idag vill i-länderna gärna importera sojabönor och andra grödor från Brasilien.

Svedjebränderna äger rum i Amazonas utkanter. NASA-rapporter och foton visar att det snarare brinner mindre än när vänstermannen Lula var president.

I media världen runt har bilder spritts som ska väcka opinionen kring Amazonas. Men brandbilderna är inte alltid från Brasilien eller särskilt färska. En del bilder har varit tio år gamla, andra har kommit från länder som Indien och Sverige!

En del (inklusive president Macron) har talat om Amazonas som världens lunga, ansvarig för 20 procent av världens syreproduktion. Varifrån siffran kommer är oklart och president Macron har tvingats ta tillbaka sitt påstående. Dessutom är det naturligtvis så att de växter som odlas i svedjebruket också producerar syre på samma sätt som de uppbrända träden. Sedan 1982 (då satelliter togs i bruk för att granska jordens skogsutveckling) har jordens skogsareal ökat med 35 procent. Till en del i de områden som det då talades om som drabbade av ökenspridning!

I år har bränderna i Amazonas varit ungefär lika omfattande som vanligt. Och betydligt lägre än för tio–tjugo år sedan, åren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2010 hade mer omfattande bränder i Amazonas än i år. Däremot har årets bränder i regnskogen i Afrika varit mer omfattande än brukligt, men där finns ingen nyliberal högerpresident att skylla på.

C G Holm