Amerikanska staten vill kontrollera privatekonomin:
FATCA – ett projekt som inkräktar på Sveriges suveränitet

USA inför för närvarande i banksektorn ett storebrorssystem som kallas FATCA. Systemet är utformat så att hela världen mer eller mindre tving-as bli amerikanska delstater – dock utan att själva ha något inflytande över besluten som fattas på federal nivå i Washington. Svenska Skatteverket blir underleverantör åt amerikanska IRS – även för att klämma åt svenska medborgare.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) antogs i mars 2010, men det har tagit lång tid att genomföra reglerna praktiskt. För Sverige infördes de amerikanska reglerna den 1 juli 2014 och nästa år räknar man med att det ska bli möjligt för de svenska skattemyndigheterna att fungera som underleverantör av skatteuppgifter till sin amerikanska motsvarighet IRS, Internal Revenue Service. FATCA omfattar alla amerikanska medborgare, oavsett var i världen de är bosatta, och alla som är bosatta i USA, oavsett medborgarskap. FATCA omfattar också alla amerikanska företag och utländska företag som har delägare som är skattskyldiga i USA. Syftet är att komma åt skattefuskare, men följden blir att en rad utländska företag och utländska stater tvingas bli underleverantörer till amerikanska IRS. IRS är en sällsynt illa omtyckt institution i USA på grund av dess stelbenta byråkrati och ofta hänsynslösa paragrafrytteri. Helt annorlunda än det svenska Skatteverket, som trots att det är en institution som har till uppgift att plocka av svenskarna skatte-pengar, gång på gång toppar listan över myndigheter som medborgarna har en positiv syn på. Detta genom att Skatteverket kraftfullt förenklat deklarationerna och genom att de faktiskt ger medborgarna en fungerande rådgivning i praktiska skattefrågor. Så är det inte med IRS i USA.

IRS känt för sin hänsynslöshet
Under det gångna året har IRS mest upp-märksammats för sin häpnadsväckande politiska partiskhet. I USA kan organisationer tilldelas skattefrihet om de har allmännyttiga syften. Det är till och med möjligt att göra avdrag för bidrag till godkända organisationer. Det har gång på gång avslöjats hur vänsterinriktade organisationer med koppling till det Demokratiska partiet fått en gräddfil och registrerats som skattefria på någon månad, medan motsvarande organisationer på högerkanten med koppling till Republikanerna ibland fått kämpa i år för att kunna registreras och IRS har under resans gång ställt ständigt nya krav och till och med krävt in medlemsförteckningar och bidragsregister i strid mot gällande lagstiftning. När skandalen om IRS snedvridna rutiner blev till en opinionsmässig orkan och kritiker krävde papperen på bordet hade tiotusentals dokument ”försvunnit” från IRS datorer. Det gick inte att gå till botten med frågan och de ansvariga kunde inte ställas inför rätta, eftersom bevisning saknades.

Genom FATCA tar sig USA stora rättigheter att beskatta hela världen och skaffa information från hela världen. Naturligtvis har USA inte rätten att beskatta svenskar i Sverige och kräva en rad informationer om svenskar och svenska företag. Men genom krav på de finansiella institut som vill ha möjlighet att göra affärer med USA har de flesta betydelsefulla institutionerna fallit till föga. USA skulle inte tveka att portförbjuda någon av de svens-ka storbankerna i USA om de inte underkastade sig reglerna. Och vilken storbank skulle förbli storbank om den inte kunde tillgodose sina företagskunders behov av finansiella transaktioner som berör USA? Det är bara att krypa till korset och underkasta sig reglerna.

Svenskar får inte sköta sina svenska affärer på svenska banker
FATCA drabbar inte bara företag med affärer i USA utan också privatpersoner med kopplingar till USA. Kraven är långtgående och inkräktar på Sveriges nationella suveränitet. Till exempel får inte den som de amerikanska myndigheterna anser ha skattehemvist i USA röra mer avancerade finansiella tillgångar i Sverige. En svensk hockeyspelare, skådespelare eller företagsledare som är verksam i USA får inte sköta om sina svenska kapitalplaceringar och det är svenska bankers och institutioners skyldighet att se till att det blir omöjligt. Det går alltså inte för den som tjänat ihop en förmögenhet i Sverige och sedan flyttar till USA att sköta om den svenska förmögenheten genom sedvanliga omplaceringar mellan fonder och aktier. Och omvänt. Amerikanska medborgare i Sverige kan knappast ha andra tillgångar än ett vanligt lönekonto på en svensk bank. Skulle de skaffa sig något annat bryter banken mot bestämmelserna och riskerar att bli svartlistad av USA. Den amerikanske medborgare som tjänar pengar utomlands riskerar att få betala skatt både i USA och det land där han eller hon bor. De nya reglerna har gjort att många amerikaner numer avsäger sig sitt amerikanska medborgarskap. Det var något som var nästan okänt tidigare, men nu avsäger sig tusentals sitt amerikanska medborgarskap.

Den som tjänar mer än 97.600 dollar om året ska betala amerikansk inkomstskatt och amerikanens arbetsgivare kan råka i kläm. Det kan visserligen genom dubbelbeskattningsavtal vara möjligt att klara sig undan med bara det ena landets skatt, men det kostar ibland tusentals dollar att klara av den byråkratin – varje år. Tidskriften Newsweek berättar att företag i en del länder inte anställer amerikaner på välavlönade jobb, eftersom det innebär för stora problem och för stora risker att få amerikanska IRS över sig.

Kändisar säger upp sitt amerikanska medborgarskap
Kändisar som bor utomlands har på löpande band avsagt sig sina amerikanska medborgarskap, bara för att ta ett exempel, Tina Turner har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap. Hon bor sedan decennier i Schweiz, men turnerar runt hela världen – inklusive USA. På några år har antalet uppsagda amerikanska medborgarskap nära tiodubblats, men det handlar fortfarande dock inte om fler än cirka 5000 om året (en uppskattning för i år, en fördubbling jämfört med 2013).

Amerikanska staten har infört en särskild utflyttningsskatt, som innebär att den som lämnar USA måste beskatta sina tillgångar som om de sålts med reavinst. När alltfler i utlandet bosatta amerikaner har börjat avsäga sig sitt medborgarskap höjdes avgiften för att avsäga sig sitt medborgarskap från 450 till 2.350 dollar. I andra industriländer brukar avgiften handla om en svensk tusenlapp (i Sverige är det dock gratis).

Den schweiziska banken UBS (som tvingats betala 780 miljoner dollar till amerikanska skattemyndigheterna under de gångna åren för att de inte lämnat till-räckliga uppgifter till de amerikanska skattemyndigheterna) skickade nyligen ut ett meddelande till sina svenska kunder att de skulle dra amerikansk skatt om kunderna inte kom in med en undertecknad försäkran om att de inte hade med USA att göra. De förklarade också att aktierna i ett antal svenska aktiesparprogram som skötts av UBS var låsta till dess att frågor om kundens kopplingar till USA besvarats tillfredsställande.

Den andra vägen att undvika amerikansk skatt på kapitalinkomster utomlands är att bevisa att inkomsterna kommer från en institution som uppfyller Fatcas krav. Alla de svenska storbankerna ställer upp och svenska staten gör också sitt genom att låta Skatteverket fungera som en ”filial” till amerikanska IRS när det gäller uppgiftsinsamling. Alla juridiska enheter (vilket innefattar storbankernas alla dotterbolag) förses med ett särskilt GIIN-nummer hos IRS, något som anger att de underkastat sig de amerikanska reglerna.

Hederliga personer nobbas att öppna konto
En svensk mindre bank kräver numer en försäkran att kunden inte har några förbindelser med USA, innan de ens tillåter en person att öppna ett vanligt inlåningskonto. Men det är bara mindre banker utan företagskunder med amerikanska affärer som kan kosta på sig den lösningen på problemet.

De stora institutionerna tvingas se till att samtliga anställda utbildas i Fatca-reglementet. En storbank har sett till att samtliga tiotusentals anställda genomgått en FATCA-kurs. För att skaffa bevis om det skulle bli problem med de amerikanska myndigheterna videofilmades kurserna och alla deltagare tvingades skriva under att de deltagit i kursen. Genom detta hoppas banken vid eventuella problem kunna skylla på en enskild medarbetares brister istället för att hela institutionen ska ta smällen. För misstag kommer helt säkert att begås.

De amerikanska myndigheterna tar sig också andra friheter och tvingar finansiella institutioner att följa de ”moralregler” som myndigheterna ställer upp. Strippan Ashley Erickson (med artistnamnet Teagan Presley) hade redan tidigare tvingats begränsa sina mellanhavanden med banken till ett konto där hon fick in arvoden från sina uppdragsgivare och från vilket hon betalade hyra och barnens skolavgifter. Hon berättade för sina 188 000 twitterföljare att hon i april fick ett brev från sin bank, Chase, en av världens största banker, att hon var en högriskkund och att hennes konto skulle avslutas om en månad. När Erickson gått ut på nätet ändrade sig Chase och stängde ner hennes konto omedelbart. Och stängde dessutom hennes mans konton samtidigt. Erickson hade redan tidigare avstått från både kreditkort och lån för att det skulle vara så svårt att få sådana med hennes yrkesverksamhet. Myndigheterna driver en särskild ”Operation Choke Point” (Operation Flaskhals) som är inriktad på att göra det omöjligt för impopulära (men lagliga) verksamheter att sköta sina bankaffärer. Det kan gälla vapenhandlare och den amerikanska motsvarigheten till internetlånegivare, men också de som handlar med fyrverkerier, mynt, tobak med mera.

I Sverige ställs det regelbundet ”penningtvättfrågor” till den som vill öppna ett konto. Varifrån kommer pengarna? Har Du någon släkting som är politiker i utlandet?

Det finansiella företag som tar sig an sådana kunder kan räkna med att bli åtalade. Gränserna är medvetet luddiga och därför säger bankerna stopp i långt fler fall än de skulle behöva. I ett internt dokument från amerikanska Justitiedepartementet som läckt ut heter det att ”bankerna kommer att hamna i en situation där de kan välja mellan att avsluta lönsamma affärsförbindelser med licensierade och lagliga verksamheter eller bli utsatta för ruinerande processer med Justitiedepartementet som motpart”.