Här är beställningsregler och betalningsvillkor:
Du kan beställa på följande sätt:

Genom nätbutiken
I nätbutiken klickar Du på önskad vara så får Du vidare instruktioner.

Genom plusgiro- eller bankgiroinbetalning
Genom e-post bestallning@contra.nu
Genom snigelpost, Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm
Genom telefon 08-720 01 45
Om Du går via nätbutiken får Du veta exakt vad Dina varor kostar inklusive porto- och expeditionsavgift när Du går till kassan. Om Du vill beställa på något annat sätt och vill ha exakt pris mejlar Du till bestallning@contra.nu

Du kan betala på följande sätt:
Genom betalkort eller swish på vår nätbutik. OBS! Ingen beställning genomförs förrän Du kommit in du bekräftat beställningen genom att trycka på knappen ”Bekräfta beställning”
Genom insättning på plusgiro eller bankgiro. Sätt in beloppet på vårt plusgiro 85 95 89-4, vårt bankgiro 5682-0392 eller Swish 1236237465 och ange vilka artiklar Du önskar på talongen. Då behöver Du inte skicka in någon särskild beställningssedel eller e-mail. Glöm dock inte att ange avsändarnamn och adress! Lägg till 40:- per beställning för porto och emballage.
Genom att skicka in en beställning per post med sedlar. Lägg till 40:- för porto och emballage.
Genom att betala via Paypal, gå in på Contras hemsida och använd anvisningarna för betalning med PayPal. Betalning via Paypal debiteras Ditt betal- eller kreditkort (MasterCard eller Visa) eller debiteras Ditt PayPal-konto. Betalning kan också debiteras i euro, eller US dollar. Använder Du en rimlig växelkurs kommer vi att acceptera den. Lägg till 40:- för porto och emballage.
Contra har slutat att leverera per postförskott.
Räkna med tio dagars leveranstid.

Observera att Contra bara får fyra femtedelar av det Du betalar. En femtedel beslagtas av en glupsk stat (moms) som slösar bort pengarna på en massa onödigheter (för böcker är momsen bara 6 procent). Om Du vill vara säker på att 100 procent av Dina pengar ska hamna hos Contra kan Du ge ett bidrag. Bidragen är helt fria från skatt!!