Statistiken är klar. Ska du få vård i tid ska du bo i ett landsting som styrs av Alliansen, eller möjligen av en blocköverskridande koalition. Då är chansen störst att vårdgarantin hålls. Contra tittar på Sveriges Kommuner och Landstings vårdköstatistik.

Det skrivs mycket om problem med Nya Karolinska, som mestadels skylls på Stockholms läns landsting. Det står däremot ingenting alls i ledande media att Stockholms läns landsting erbjuder med- borgarna den bästa sjukvården i landet. Åtminstone om man jämför kötiderna enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanställning.

Det är dessutom så att borgerligt styrda landsting rent generellt ligger bättre till. I botten ligger S-styrda landsting som Jämtland och Västernorrland. I Västernorrland har vågorna gått höga efter nedläggningen av BB i Sollefteå. S-styrd vårdpolitik var att låta ABF (S närstående) ordna kurser om hur man föder barn i bil.

Alliansregeringen införde den så kallade kömiljarden. En miljard kronor i statliga bidrag till de landsting som var bäst på att minska vårdköerna. Kömiljarden som infördes 2009 var framgångsrik. Alla landsting (även S-styrda) ville vara med och dela på pengarna och vårdköerna sjönk snabbt.

Under det första året med S-styrd regering blev det som bekant en Alliansbudget, genomröstad av Alliansen och Sverigedemokraterna. Men så fort S fick bestämma själva avskaffades kömiljarden (från 2016). Som genom ett trollslag började vårdköerna öka igen. Men SKL fortsätter att samla in statistik om köerna och den statistiken är intressant läsning.

Det finns ett system med vårdgarantier.SKL mäter varje månad hur bra lands- tingen är på att uppfylla vårdgarantierna.Det finns tre vårdgarantier:

Att få besöka en allmänläkare inom sju dagar.

Att ett första besök hos en specialist ska ske inom 90 dagar.

Att en operation/åtgärd påbörjats inom 90 dagar efter beslut om åtgärden.

Kömiljarden fördelades i princip efter den köstatistiken, men det handlade om att klara 60 dagar, inte vårdgarantins 90 dagar.

Contra har tittat på SKLs köstatistik och jämfört den med vilket block som styrt respektive landsting. Tre landsting (Södermanland, Östergötland och Gävleborg) har blocköverskridande styren, men av övriga är elva styrda av S/MP/V och fem av Alliansen.

SKL mäter hur väl landstingen uppfyller de tre vårdgarantiåtagandena. När det gäller besök hos allmänläkare inom sju dagar varierar siffrorna mellan 73 procent (Västernorrland) och 93 procent (Stockholm), när det gäller specialistbesök varierar det mellan 60 procent (Jämtland och Västernorrland) och 93 procent (Stockholm) och när det gäller operation/ åtgärd mellan 52 procent (Jämtland) och 93 procent (Halland).

Stockholm och Halland är styrda av Alliansen, medan Västernorrland och Jämtland är styrda av S.

Contra gjorde en fullständig genom- gång och rankade alla landsting efter hur bra de var på att uppfylla vårdgarantierna. Vi summerade sedan platssiffrorna

I media talas mycket om tekniska problem i samband med Nya Karolinska. Mindre sägs om att Stockholm har landets bästa sjukvård och att övriga Allians-styrda landsting också ligger bra till. Med S- styrda landsting fast förankrade i botten. Foto Holger Elgaard/Wikipedia.

och räknade fram vilka landsting som hade de lägsta sammanlagd ranknings- siffrorna. Stockholms-landstinget hamnade på 1+1+5,5=7,5 i rankning medan Västernorrlandslandstinget hamnade på 21+20,5+19=60,5 (halvpoängen användes när två landsting uppnådde samma värden).

Resultatet borde vara en klar vägledning för den som anser att vården är valets viktigaste fråga. Det är viktigt att undvika S-styre om vården ska fungera. Landstingen är i tabellen ordnade med bästa landsting först och siffrorna i kolumnerna avser i vilken utsträckning som landstinget uppfyllt vårdgarantin. Siffran för allmänläkare avser hösten 2017, de övriga två siffrorna avser februari 2018. Det var de senast tillgängliga siffrorna när Contras bearbetning gjordes.

Landsting/styre        Allmän-          Specialist           Operation
läkare
Stockholm A             93                     93                      90
Gotland S                  91                      90                      90
Halland A                  88                     89                      93
Östergötland B         90                     88                      85
Jönköping S              88                     83                      88
Södermanland B      91                      81                       71
Skåne S                      90                     83                       71
Uppsala S                  84                     85                       82
Blekinge S                 87                     78                       89
Västra Götaland A   92                     79                       67
Kronoberg A             87                     83                       68
Värmland A              89                     81                        66
Kalmar S                   84                     80                        78
Norrbotten S            89                     61                         72
Gävleborg B             90                     64                         64
Västmanland S        82                     79                         71
Örebro S                   85                     77                          68
Dalarna S                  78                    75                          65
Västerbotten S         82                    74                          55
Jämtland S               83                    60                         52
Västernorrland S    73                     60                         59

Styret i landstinget betecknas som A (Alliansen), B (Blocköverskridande) eller S. Vad gäller Gotland bör det noteras att detinte finns något landsting, siffrorna avserGotlands kommun. Dessutom handlar det bara om drygt 50 000 invånare och den mer specialiserade vården är samordnad med det välskötta alliansstyrda Stockholms-landstinget. Det är svårt att räkna med Gotland vid en jämförelse.