Rosgvardija – Putins nya ”livvaktsstyrka” på 400 000 man,
av Frank Gordons

Vladimir Putin tar ett allt hårdare grepp om Ryssland. Dels genom skapandet av en militär styrka på 400 000 man direkt underställd presidenten. Dels genom att Rysslands federala arkiv överförs från Kulturdepartementet till presidentkansliet. Putin kontrollerar inte bara en gigantisk militärstyrka utan också Rysslands historia.

Rysslands Nationella Gardes federala militärstab håller just nu på att utformas, under Putins direkta översyn. Och den har erhållit en kort och rapp benämning – Rosgvardija. Det kommer ha sitt emblem och flagga, som själve Putin personligen kommer inviga. Det kommer, som man officiellt säger, vara det federala maktutövande (!) organet. Detta garde kommer tilldelas rätten att delta i ”fredsupprättande” (mirotvortjeskij) operationer utanför den Ryska Federationens gränser. Denna skapelses – Rosgvardijas uppgift, beskriven i officiella dokument, innefattar kamp mot terrorism, extremism och upprättande (pravoporjadok) av ordning.

Rosgvardija säkerställer beskyddet av objekt av betydelse för staten. Vid extrema situationer kommer Rosgvardija ha rätten att hindra eller begränsa vilket kommunikationsnäts verksamhet som helst. Även civila sådana.

Man meddelade redan i förväg, att denna skapelse Rosgvardija skulle ha sig underställd de så kallade inrikestrupperna (vnutrenije vojska), specialförbanden Omon (som användes i försöken att undertrycka den baltiska frihetsrörelsen 1989) och säkerhets- och stormtrupperna ”spetsnaz”.

Till ledare för Rosgvardija (nyskapad titel – glava) installerade Putin Viktor Zolotov. En herre som sedan länge sörjt för Putins säkerhet. Presidentens livvakt har varit underställd honom. Zolotov är nu styrelseledamot i Ryska Federationens säkerhetstjänst.

I Rosgvardijas enheter, för Ryska Federationens och presidentens säkerhet kommer en mäktig skara finnas. Omkring 400 000 man.

Det här, är jag rädd, kommer starkt påminna om en annan skapelse, i vars emblem två blixtar fanns, på svart bakgrund. Japp. Ni gissade rätt – SS. I den skapelsens olika strukturer, under Nazitysklands storhetstid kring 1942 var kring 400 000 man verksamma och tjänstgjorde. Vi talar om endast tyskar här. Dessa enades under ”Korpsgeist”. En samhörighetskänsla och följsamhet mot Führern. Det är värt att nämna, att kärnan i SS var Leibstandarte SS Adolf Hitler. Hans livvakt. Hela SS-strukturen, inklusive säkerhetstjänsten (SD), hemliga polisen (Gestapo), infiltratörgrupper med flera var underställda en överordnad uppgift – sörja för Nazitysklands inre säkerhet.

Rosgvardija kan man givetvis inte jämställa med den ”svarta orden”. Gud bevare! Men jämföra lite, kunde kanske vara tillåtet? Inget kan vara så trollbindande, som jämförande eller komparativ historia. Eller hur?

Samtidigt, om vi nu nämner ämnet historia, så skrev Putin under dekretet om översynen av det ”federala arkivet”. Framdeles kommer alla Rysslands arkiv ”tas ifrån” Ryska Federationens Kulturdepartement och ges för översyn, direkt till presidentens administration. Till bas över denna institution sätts Andrej Artizov, som med jämna mellanrum kommer svara för verksamheten inför själva statsöverhuvudet Vladimir Putin, vilken tydligen framdeles kommer ”kontrollera historieskrivningen”.

I Echo Moskvys sändningar uttryckte journalisten Sergej Parchomenko att Viktor Zolotov, Putins ”främste livvakt” installerad att vara ”Rosgvardijas” ledande ämbetsman, kunde bli Rysslands diktator. Zolotov har fått posten för att han varit presidenten ”ovanligt lojal”. Fast, hävdar Parchomenko, vid interna oroligheter kan denna lydnad förvandlas till förräderi.

Nå…för tillfället griper Putin hårt om maktens tömmar och ”Rosgvardija” är hans ”nyckel till säkerheten”.