Rasvänstern tar över i statsmedia,

av Tommy Hansson

De så kallade public service-företagen Sveriges television (SvT), Sveriges radio (SR) och Utbildningsradion (UR) har under senare tid utsatts för stundtals häftig kritik för politisk korrekthet i allmänhet och vänstervridning i synnerhet. Alla tre företagen är dotterbolag till Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, som bildats av staten och där regeringen utser styrelsen. Förvaltningsstiftelsens styrelse utser i sin tur styrelserna i de tre dotterbolagen, utom ordföranden och en styrelsesuppleant som utses direkt av regeringen. Alla tre bolagen kan därför kallas ”statsmedia”.

Inte för att kritiken om vänstervridning är ny. Den klassiska debattskriften om vänstervridning i samhället, inklusive den på TV och radio, är Christopher Jolins Vänstervridningen – hot mot demokratin i Sverige (1972). Författaren menade här bland annat att vänstervridningen fick ett startskott med socialdemokratiska Stockholms-Tidningens nedläggning 1966, vilken ledde till att ett antal vänsterpolitiserande journalister spreds till en rad media.

Vänstervridningen fick en flygande start med USAs upptrappning av Indokina-konflikten, något som blev ett osökt tillfälle för 68-vänstern att ge sig på världens viktigaste demokrati, USA. Det blev allmän rättning vänster i såväl TV och radio som press, en utveckling som vidmakthållits fram till våra dagar.

Extremfeministen Ernman

Vänsterpolitiseringen och den rigida politiska korrektheten i SVT och SR har kommit till belysning genom en rad tillsättningar och utportionerande av uppdrag sedan Hanna Stjärne tillträdde som VD för SVT för ett år sedan.

Färskast i minnet är operasångerskan Malena Ernman, som städslats för att läsa Tennysons ”Nyårsklockan” i SVT1 på nyårsafton. Ernman har fått utstå mycket kritik på sociala media och i alternativa nyhetsfora för sitt oreserverade stöd för den så kallade generösa flyktingpolitik, som länge tillämpades av svenska regeringar. Att det skulle saknas pengar för att fortsätta en vidlyftig asylpolitik avfärdade Ernman – som veterligen inte har ekonomiska expertkunskaper – som ”bara skitsnack” i en intervju nyligen(1). Malena Ernman, enligt egen utsago extremfeminist, har även lagt sig i partipolitiken genom att upprepade gånger brännmärka Sverigedemokraterna (SD). Inför partiledaren Jimmie Åkessons medverkan i SVT-programmet ”Skavlan” i februari 2015 varnade hon för att detta kunde leda till en ”normalisering” av SD i enlighet med detta partis sinistra ambitioner.
Sedan programledaren Fredrik Skavlan gått hårt åt Åkesson och närmast korsförhört den då ännu sjukskrivne SD-ledaren lugnade hon ned sig något.

Researchgruppen- AFA-Dokumentation
En antydan om SVTs kommande inriktning gavs i augusti 2014, då Hanna Stjärne utsågs till ny verkställande direktör för bolaget. Stjärne, som närmast kom från Upsala Nya Tidning, var ordförande i den jury för Grävande journalister som i februari 2014 utsåg den vänsterextrema och kriminellt belastade Researchgruppen till mottagare av utmärkelsen Guldspaden. En som var mycket kritisk till utnämningen av Hanna Stjärne till ny SVT-chef var SDs riksdagsledamot Kent Ekeroth(2).

Det är inte särskilt svårt att förstå Ekeroths kritik. Researchgruppen, tidigare med tillägget ”AFA-dokumentation”, är en brottsbelastad hackergrupp som anlitats av såväl Expressen som Aftonbladet i syfte att komma åt och avslöja anonyma kommentatorer i alternativa media. Här förklarar Robert Aschberg hur gruppen ser på sig själv(3).

Gruppens tongivande medlemmar, Antifascistisk Aktion (AFA)-aktivisterna Mathias Wåg och Martin Fredriksson, är båda brottsdömda. Wåg dömdes 1995 för olaga intrång efter att ha deltagit i AFA:s ockupation av Dagens Nyheter året innan, medan Fredriksson dömts för misshandel med bland annat expanderbatong. Den senare är känd för citatet ”Våld är så jävla roligt”. Något parodiskt var det följaktligen när dessa dömda brottslingar för något år sedan med stort patos avslöjade brottsligt förflutet hos medarbetare i alternativsajten Exponerat.

”Jag tycker alla vita är fula”
Researchgruppen-AFA Dokumentation, med sina rötter och sin ideologi fast förankrade i den våldsutövande extremvänstern, har således genom TV-personligheterna Robert Aschberg och Hanna Stjärne samt Expressens och Aftonbladets chefredaktörer Thomas Mattsson respektive Jan Helin (som nyligen flyttat till SVT, se nedan), blivit fast förankrad i mediaetablissemanget.

Researchgruppens rumsrenhet bekräftas av att en av dess medlemmar, radikalfeministen och rasvänster-representanten My Vingren, anställts som praktikant av SRs Ekot. Vingren har bland annat gjort sig skyldig till en rad närmast parodiska tweets, där ett lyder: ”Jag tycker alla vita är fula. Att vara vit är att ha permanent brist på pigment. Vi måste börja klassa det som en hudsjukdom.”

Sveriges radios ledning ser som väntat inga som helst problem med Vingrens anställning(4).

SVT har heller inte haft några problem med att anställa Aftonbladets chefredaktör Jan Helin, som i likhet med Expressens Thomas Mattsson varit besatt av att bekämpa SD, som programdirektör med en budget på 3 miljarder kronor till sitt förfogande. I likhet med Mattsson har Helin alltså anlitat den AFA-baserade Research-gruppen för grävande journalistjobb.

Mångfaldsikonen Dirawi
Vad skall man då säga om den muslimska palestinaarabiskan Gina Dirawis kraftigt favoriserade ställning på SVT och SR? Hon har nu så pass länge, trots att hon bara är 25 år gammal, haft så många och tunga uppdrag inom de mediainstitutioner som gör anspråk på att vara opartiska och sakliga att man börjar undra vad hon har för hållhake på ledningarna i nämnda företag.

Dirawi har palestinsk-libanesisk bakgrund bland annat omfattande en farfar som var imam i Sundsvall till sin död 2011. Hon har aldrig gjort någon hemlighet av var hennes sympatier ligger i konflikten mellan Israel och det så kallade Palestina.

På sin blogg har hon exempelvis givit följande inte precis opartiska bild av nämnda konflikt:”Den israeliska regeringen gör samma sak som Hitler gjorde mot deras folk fast med andra medel. De är rasister, de förtrycker och de mördar folk som inte är som dem. ISRAEL HAR FETA VAPEN, VI HAR EN JÄVLA STEN.”

Dirawi har vidare på bloggen rekommenderat sina läsare att som ”kvällslektyr” läsa den beryktade antisemiten och förintelseskeptikern Lasse Wilhelmsons bok Är världen upp och ner? Wilhelmson menar bland annat att Hitlertyskland förde ett försvarskrig.
Gina Dirawi har bland annat anlitats som programledare för Melodifestivalen och nu senast som SVTs programvärd på julaftonen, något som givetvis väckte ett ramaskri bland människor som väl kände till hennes bakgrund.

Att en bekännande muslim – muslimer firar som bekant inte jul – tillåts vara julprogramvärd på SVT måste betraktas som en spark i skrevet på alla som värdesätter julens kristna innehåll. I det för SVT och SR gemensamma projektet ”Musikhjälpen”, där Dirawi länge spelat en ledande roll, uttryckte Dirawi nyligen som sin åsikt: ”Våra politiker är ett gäng jävla idioter.”
Får en högprofilerad anställd vid SVT-SR verkligen uttrycka sig på det sättet? Uppenbarligen – om man som Dirawi i den politiska korrekthetens tidevarv fungerar som rasifierad mångfaldsikon. Jag skrev på min blogg följande om Gina Dirawi inför Eurovision Song Contest i Malmö 2013(5).

Tintinfiende på SVT
På tal om den heliga mångfalden. Nyligen utsågs Behrang Miri, född i Iran 1984, till ansvarig för statstelevisionens så kallade mångfaldsarbete(6).

Miri, vilken presenteras på Wikipedia som ”underhållare, rappare, skribent och programledare för Bolibompa”, blev 2012 herostratiskt ryktbar då han som ansvarig för Kulturhusets ungdomsbibliotek i Stockholm beordrade att alla Tintin-album skulle avlägsnas från biblioteket. Motiveringen var att de skulle vara ”rasistiska”. Efter högljudda protester valde dock ledningen för Kulturhuset att låta albumen vara kvar.

Soran Ismail föddes 1987 i likhet med Behrang Miri i Iran men är av kurdisk härkomst. Till betydande del uppvuxen i Knivsta i Uppland har han gjort sig ett namn som ståupp-komiker (samt, inom parentes sagt, som en av de vänsterpersonligheter som lunchat med SDs Linus Bylund). Han har, föga oväntat, rasism som ett stående tema i sina komiska nummer.
På senaste tid har han av SVT-ledningen beretts tillfälle att framföra sitt budskap i programserien ”Absolut svensk”, vilket inte är en tillfällighet(7).

Tesen att man kan vara kurdisk iranier och ändå hundraprocentigt svensk, som Ismails programserie torgför, är ett led i den uppskärpning av politiskt korrekt språkbruk som nya SVT-chefen Hanna Stjärne infört.

I en språkmanual med Stjärnes signum fastslås att alla invandrare med svenska pass skall kallas ”svenskar”, även om de inte skulle kunna ett ord svenska. Ett annat riktmärke är att personer, som av mer eller mindre kränkta individer beskylls för att vara ”rasister”, inte skall beredas möjlighet att försvara sig. SVT skall i stället helt och hållet utgå från den kränktes subjektiva upplevelse.

Se gärna denna video som berättar mer om PK-strategen Stjärnes nya manual(8).

SRs Israel-fientlighet
Av ovanstående torde mer än väl framgå, att Sveriges television och i någon mån Sveriges radio är på väg att helt tas över av den nya ras- och mångfaldsväns-tern. Gamla tiders krav på ”opartiskhet och saklighet”, som i och för sig ingen på nämnda bolag ändå brytt sig särskilt mycket om under låt oss säga de senaste 45 åren, har flugit all världens väg.
Och det är inte bara vi vänsterkritiker som sörjer denna urartning. Den erfarne journalisten och kommunikatören Staffan Dopping riktar på sajten News55 en svidande bredsida mot SVT och enkannerligen dess förkärlek för att göra de egna medarbetarnas åsikter till nyheter. Dopping skriver:

”På senare år har vi kunnat se hur personer med framträdande roller i Svt (även i SR, men i något lägre utsträckning) ventilerar personliga åsikter i olika samhällsfrågor. Både i egna program och i andra kanaler.”

Dopping syftar här i först hand på SVT-medarbetaren Helena Zachrisson, som i mellandagarna på SVT Nyheter utkolporterade en text som speglade hennes högst personliga synpunkter på fördelningen av föräldraledigheten. Zachrisson angrep bland annat den ”unkna skitstrukturen” som uppgavs leda till att pappor tar kortare ledighet än mammor.
”Men artikeln”, förklarar Staffan Dopping, är bara senaste exemplet i en tydlig trend. Personliga åsikter i samhällsfrågor slungas ut allt tätare.” Doppings hela debattinlägg här(9).

I en läsarundersökning gjord i anslutning till Doppings debattinlägg visade det sig att hela 97 procent höll med honom, medan bara 3 procent inte gjorde det!

Dopping fäste i början på 2015 vidare uppmärksamheten på SRs uttalade Israel-fientlighet genom att uppmärksamma, hur en programledare på SRs Studio ett – Helena Groll – trampade ordentligt i klaveret i en intervju med Israels stockholmsambassadör Isaac Bachman, då hon ställde frågan: ”Har judarna själva något ansvar för den växande antisemitismen?” När Bachman av förklarliga skäl blev upprörd och kategoriskt avvisade frågan fortsatte Groll att envisas, hon kunde helt enkelt inte fatta att den skulle vara olämplig(10).

SRs Anne Lagercrantz bad, hör och häpna, efter Helena Grolls antisemitiska förlöpning ambassadören förbehållslöst om ursäkt för klavertrampet i Studio ett-inslaget, som även fälldes av Granskningsnämnden för radio och TV.

Viktigare med hudfärg än kompetens

Någonting har uppenbarligen hänt med SVT efter Hanna Stjärnes utnämning till bolagets VD. Att statstelevisionen är vänstervriden är minst av allt någon nyhet, det har den varit sedan mitten på 1960-talet, då det bara fanns en enda svart-vit TV-kanal i Sverige. Den kan fira 50-årsjubileum under 2016 om vi skall tro på tesen, att vänstervridningen inleddes med Stockholms-Tidningens nedläggning 1966.

Vad som är nytt är att SVT, som gör anspråk på att stå i allmänhetens tjänst och vara saklig och opartisk, nu genom en serie direktiv och utnämningar inlett en genomtänkt omvandling av den egna kanalen till ett propagandaredskap för den nya, politiskt korrekta rasvänstern där det är viktigare med hudfärg och etniskt ursprung än medial kompetens.
Detta kommer givetvis att innebära att missnöjet med SVT kommer att fortsätta öka och tillströmningen till alternativmedia intensifieras, vilket sannolikt inte är vad statstelevisionens propagandister med Hanna Stjärne i spetsen tänkt sig.

UR gick nyligen så långt att de explicit sökte en neger som programmakare. Det var inför en serie planerade program om ”vithetsnormen” som man sökte en person som ”har erfarenheter av att rasifieras som afrosvensk/afrikansvensk”. ”Rasifiering” är ett luddigt begrepp som kan betyda lite av varje. Men klart är att UR söker efter en person med en viss hudfärg, vilket är olaga diskriminering i Sverige(11). Efter protester från bland annat Dagens Media ändrade UR formuleringarna i annonsen.

Källhänvisningar
1 http://www.folkbladet.nu/1548704/ernman-oberord-av-kritiken
2 http://nyheteridag.se/ekeroths-attack-mot-ny-vd-pa-svt-gett-pris-till-afa-kopplad-vanster
3 http://researchgruppen-tips.wordpress.com/tag/researchgruppen-afa-dokumentation-expo-hackning
4 http://avpixlat.info/2015/03/22/sveriges-radio-rekryterar-vansterextremist/#more-143289
5 https://tommyhansson.wordpress.com/2013/05/13/inget-flyt-for-israel-infor-esc
6 http://www.medievarlden.se/nyheter/2015/08/behrang-miri-om-sittnya-uppdrag-for-svt
7 http://www.svt.se/absolut-svensk
8 https://www.youtube.com/watch?v=Ntcp62ex7tQ
9 http://www.news55.se/kronikor/kalla-mig-gammeldags-men-jagogillar-nar-asikter-blir-nyheter-pa-svt
10 http://www.expressen.se/kultur/josephi-judefragan-i-p1-var-inget-misstag
11 http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/begreppet-rasifierad-ar-valdigt-luddigt-6305583

Kvinnlig makt över media
Hela statsmedia är kvinnodominerat med Hanna Stjärne som VD för Sveriges Television, Cilla Benkö som VD för Sveriges Radio och Christel Tholse Willers som VD för UR. Kvinnodominansen gäller inte bara statsmedia. I februari meddelade Gunilla Herlitz, VD för Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri att hon ska avgå. Men hon har varit VD för Dagens Nyheter sedan 2009 och de andra två tidningarna, liksom affärsområdeschef för hela Bonnier News, dit de tre tidningarna hör, sedan 2013. Chefredaktören för DI heter Lotta Edling. Dagens Nyheters chefredaktör är Peter Wolodarski och Expressens Thomas Mattsson med Anna Dahlberg som politisk chefredaktör.

Svenska Dagbladet och Aftonbladet ägs av norska Schibsted. Lisa Irenius är VD för Svenska Dagbladet. På Aftonbladet hittar vi den ende mannen som VD på ett av de nio mest inflytelserika medierna i landet, Raoul Grünthal. Han har å andra sidan Sofia Olsson Olsén som chefredaktör och Karin Pettersson som politisk chefredaktör. Göteborgs-Postens VD heter Johanna Öberg och chefredaktören Cecilia Krönlein. Politisk chefredaktör är en Contra-favorit, den enda vi kan se upp till bland de ledande i media, Alice Teodorescu