Av Karl-Göran Bottwyk

Det är onekligen si och så med kyrkligheten hos regeringen. Åtminstone den socialdemokratiska delen av regeringen. År 2016 var 63 procent av svenska folket med i Svenska kyrkan. Men när det gäller regeringens ledamöter var siffran bara 55 procent.

Miljöpartisterna är medlemmar
Det är stor skillnad på Socialdemokrater och Miljöpartister. Nuvarande miljöpartister i regeringen är alla med i Svenska kyrkan. Men vi har valt att titta på även de ledamöter som avgått under mandatperioden och då finner vi inte oväntat att Mehmet Kaplan inte är med i Svenska kyrkan. Det är ju inte så konstigt eftersom han med sin turkiska bakgrund var djupt engagerad i det muslimska samfundet i Sverige, med en rad förtroendeuppdrag där. Det var ju också hans bristande distans till muslimska extremister som gjorde att han tvingades avgå. Men om vi bortser från Kaplan är alltså samtliga nuvarande och tidigare ministrar från Miljöpartiet medlemmar i Svenska kyrkan. Åtminstone har de betalat kyrkoavgift för 2016. Om de lämnat kyrkan sedan dess framgår det inte av vår undersökning, som bygger på taxeringsuppgifterna för 2017. Också miljöpartisternas äkta hälfter är medlemmar i Svenska kyrkan, med undantag för Åsa Romsons sambo och Mehmet Kaplans fru. En sambo till en annan miljöpartistisk minister nolltaxerar, så hennes eventuella medlemskap går inte att kontrollera. Vi har inte heller fått fram taxeringsuppgifter för Alice Bah Kuhnke och hennes make. Att Alice Bah Kuhnke är medlem får vi utgå från eftersom hon vid flera tillfällen talat om sitt kyrkliga engagemang och att hon tidigare varit ledamot av Kyrkomötet. Då representerade hon Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK), som i det senaste kyrkovalet blev den näst Socialdemokraterna största gruppen. Sammanfattningsvis gäller för Miljöpartiet att sju av åtta ministrar är med i Svenska kyrkan, medan den åttonde var organiserad muslim. Av ministrarnas makar eller sambor är fyra med i Svenska kyrkan, två är det inte och för två har det varit omöjligt att ta fram uppgifter.

Sossarna är inte med
Inom den socialdemokratiska delen av Regeringen ser det annorlunda ut. Statsministern och hans hustru är medlemmar (trots att de enligt uppgift har gift sig borgerligt). Ulla Löfven är för övrigt nyinvald som ledamot i kyrkomötet. Också utrikesministern och hennes make är med i Svenska kyrkan. Finansministern och hennes make är dock inte medlemmar. Inte heller är de två ledamöterna med rötter i Mellanöstern medlemmar. Ibrahim Baylan har kristen bakgrund från Turkiet, men har i Sverige inte gått med i Svenska kyrkan (han är dock med i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som ende minister). Hans hustru är dock medlem i Svenska kyrkan. Samma gäller för Ardalan Shekarabi, som själv har rötter från Iran, även om han är född i Manchester. Inte heller Ylva Johansson, Morgan Johansson, Anna Johansson, Åsa Regnér, Anders Ygeman, Ann Linde, Mikael Damberg, Heléne Fritzon och Kristina Persson är medlemmar i Svenska kyrkan, Medlemmar är Peter Hultqvist (men inte hans hustru), Annika Strandhäll, Helene Hellmark Knutsson (men inte hennes man), Anna Ekström (men inte hennes man), Sven-Erik Bucht, Gabriel Wikström (men inte hans sambo) samt Tomas Eneroth. För Tomas Eneroth gäller att sonen Jesper Eneroth är gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet sedan 2016.

För Socialdemokraterna blir det alltså helt andra siffror än för Miljöpartiet i en sammanfattande beskrivning av medlemskapet i Svenska kyrkan. Bara 9 av 21 är medlemmar och för makar och sambor gäller 10 av 21. Morgan Johansson och Kristina Persson är ensamstående, men inte heller deras respektive ex är med i Svenska kyrkan. Johansson är engagerad i den ateistiska rörelsen Humanisterna.

Aida Hadzialic har en bosniakisk (muslimsk bosnisk) bakgrund. Hon kom till Sverige när hon var fem år. Det har inte gått att få fram hennes taxeringsuppgifter, men ingen av hennes föräldrar betalar någon avgift till ett religiöst samfund (trots att det finns ett bosniskt-muslimskt samfund som är anslutet till Skatteverkets avgiftssystem).

Varför har vi gjort den här sammanställningen? För att vi tror att en persons medlemskap i ett religiöst samfund påverkar de politiska ställningstagandena. Och för att vi har tyckt att det starka engagemanget från Socialdemokraterna i kyrkovalet inte haft fog för sig i den politik som partiet fört. Det visar sig nu att det stämmer bra när bara 42 procent av regeringens socialdemokratiska ledamöter är med i Svenska kyrkan.

Så här har vi gjort
Sammanställningen har gjorts så att vi kontrollerat regeringsmedlemmars och före detta regeringsmedlemmars taxeringsuppgifter för inkomståret 2016, liksom uppgifterna för makar och sambor. Kykoavgiften för 2016 bygger på medlemskap registrerade den 30 november 2015, varför jämförelsen görs med Svenska kyrkans medlemsandel av svenska befolkningen för 31 december 2015. Det framgår av taxeringsuppgifterna om man betalat avgift till trossamfund eller inte. Och om avgift har betalats kan man se hur stor den är. För Svenska kyrkan gäller att avgiften beror på vilken församling man är skriven i. För andra religiösa samfund som också använder sig av Skatteverket för att ta in medlemsavgifter uppgår den normalt till 1,0 procent (i några fall är siffran lägre). Sammanlagt är tolv kristna kyrkor och fyra muslimska samfund anslutna till Skatteverkets uppbördssystem. Tretton av dessa har avgiften 1,0 procent. I inget fall har dock en regeringsledamot eller vederbörandes maka eller sambo betalat en avgift som kunnat tolkas som att den gått till något av de sexton samfunden vid sidan av Svenska kyrkan som tar in avgift genom Skatteverket.