Nationernas Europa: Sverige
Axess 21 augusti kl 08:10
Axess 22 augusti kl 14:50
Axess 23 augusti kl 16:50
Axess 24 augusti kl 22:10
Axess 25 augusti kl 09:30
Axess 27 augusti kl 00:00
Nationernas Europa: Tyskland
Axess 27 augusti kl 20:00
Axess 28 augusti kl 16:50
Axess 29 augusti kl 14:50
Axess 30 augusti kl 16:50
Axess 31 augusti kl 22:00
Axess 1 sep kl 09:50
Axess 3 sep kl 00:00

Universitetens belägenhet
Axess 26 augusti kl 21:30

Under Kalla kriget: Neutralitetspolitik och socialdemokrati
Axess 3 sep kl 07:00
Axess 3 sep kl 21:40
Axess 4 sep kl 23:40

 

Johanne Hildebrandt: Från krig till fred till krig
Axess 21 augusti kl 15:40
Axess 22 augusti kl 10:40

Mediernas trovärdighet
Kunskapskanalen 21 augusti kl 17:25

Karlis Neretnieks: Från krig till fred till krig
Axess 22 augusti kl 15:40
Axess 23 augusti kl 10:50

Kina i Sydöstasien
Kunskapskanalen 22 augusti kl16:20

Akademisk frihet i Öst- och Sydasien
Kunskapskanalen 22 augusti kl 17:00

Uppdrag Granskning
SvT1 23 augusti kl 20:00
SvT1 24 augusti kl 11:15
SvT1 26 augusti kl 07:15

Henrik Menander: Demokratins drivkrafter i Sverige och Finland
Axess 24 augusti kl 10:30

Torkel Jansson: Svensk-finska gemenskapen efter 1809
Axess 24 augusti kl 14:45

Nils Erik Forsgård: Österbottningen Anders Chydenius och tryckfriheten
Axess 24 augusti kl 18:50
Axess 24 augusti kl 21:50

Mikael Wigell: Den geoekonomiska situationen i området Sverige Finland
Axess 25 augusti kl 10:50

Charly Salonius-Pasternak: Den finska synen på försvarssamarbetet med Sverige
Axess 25 augusti kl 22:50

Religion, våld och politik
Kunskapskanalen 26 augusti kl 13:30

Sovjetunionens propagandabilder
Axess 26 augusti kl 21:00

FIFA – fotbolls-VM till Qatar
SvT2 27 augusti kl 22:00