Har Almedalsveckan tjänat ut sin roll?

  • Nej, fortfarande central för svenska politik (20%, 5 Röster)
  • Ja (80%, 20 Röster)

Antal röstande: 25

Omröstningen påbörjad: 27 juni 2018 @ 11:36
Omröstningen stängs: 27 juli 2018 @ 11:36

Är det rätt att avskaffa TV-licensen enligt liggande förslag?

  • Nej (58%, 14 Röster)
  • Ja (42%, 10 Röster)

Antal röstande: 24

Omröstningen påbörjad: 20 juni 2018 @ 10:06
Omröstningen stängs: 20 juli 2018 @ 10:06

Har Donald Trump gjort sig förtjänt av Nobels fredspris?

  • Nej (19%, 6 Röster)
  • Ja (81%, 25 Röster)

Antal röstande: 31

Omröstningen påbörjad: 13 juni 2018 @ 11:23
Omröstningen stängs: 13 juli 2018 @ 11:23

Ska EU ha en gemensam migrationspolitik (inklusive en gemensam migrationsmyndighet)?

  • Nej (79%, 22 Röster)
  • Ja (21%, 6 Röster)

Antal röstande: 28

Omröstningen påbörjad: 6 juni 2018 @ 15:30
Omröstningen stängs: 6 juli 2018 @ 15:30

Ska EU införa regler som begränsar förbrukningen av plast?

  • Nej (62%, 16 Röster)
  • Ja (38%, 10 Röster)

Antal röstande: 26

Omröstningen påbörjad: 30 maj 2018 @ 10:28
Omröstningen stängs: 30 juni 2018 @ 10:28