Friedrich Naumann Stiftung är en femtioårig tankesmedja som arbetar för frihet i politik och ekonomi. Vid sidan av rapporter och kommentarer i aktuell politik delar stiftelsen ut stipendier för utbildning av framförallt personer i tredje världen. Stiftelsen står det tyska partiet FDP nära. Stiftelsens originalsida på tyska hittar du på http://www.freiheit.org, men det finns också en omfattande engelskrpråkig sida på http://www.fnst.org

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.