Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap MSB (Dan Eliasson är generaldirektör så det känns väl tryggt?) säger att det åligger var och en att klara sig 72 timmar med mat och vatten. En riktig prepper nöjer sig inte med 72 timmar! Anders Lundwall är en riktig prepper och har hemsidan svenskprepper.se

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.