The Heterodox Academy. En amerikansk organisation för akademiker (professor, universitetslärare med flera) som slår vakt om yttrandefrihet och är av uppfattning att akademiska framsteg kräver utbyte mellan personer av olika åsikter. Alltså tvärt emot rådande trender i USA och flera andra länder. Organisationen slår vakt om oliktänkande vid universiteten och är kritisk mot den ökande vänsterdominansen vid amerikanska akademiska institutioner. Organisationen har 1800 medlemmar och från Sverige hittar vi Jens Allwood vid Göteborgs Universitet, Claes Andersson vid Chalmers, Henrik Bohlin vid Södertörns Universitet, Karl Daggfeldt vid GIH, Tobias Hägerland vid Göteborgs Universitet, Ase Kvist Innes-Ker vid Lunds Universitet, Rasigan Maharajh också vid Lunds Universitet, Özge Öner vid Handelshögskolan i Jönköping, Jens Sörensen vid Göteborgs Universitet, Martin Sahlén vid Uppsala Universitet, Maria Sandgren vid Södertörns Universitet och Magnus Zetterholm vid Lunds Universitet. Kolla in på https://heterodoxacademy.org

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.