The Federalist Society for Law and Public Policy Studies grundades 1982. Organisationen samlar konservativa och libertarianer som vill reformera lagstiftningssystemet i USA. Principen bör vara att staten existerar för att försvara friheten och att åtskillnaden mellan statsmakterna är grundläggande för att uppnå detta mål. Kolla in på https://fedsoc.org

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.