Contra utkommer på papper sex gånger om året.

Här kan du få fram gamla nummer av Contra

Du kan hitta gamla nummer av Contra som pdf-filer, inscannade text-filer eller beställa dem från redaktionen.

Från nummer 5 2001 och framåt finns Contra i pdf-format (Acrobat Reader). Det gäller även vissa andra nummer från 1998, 1999, 2000 och 2001. Vissa Contra från åren 1975, 1976, 1977, 1998, 1999 och 2000 kan laddas ner som textfiler. Tidningar kan även, om de fortfarande finns i lager, beställas från Contra som pappers-tidning.

Vill du läsa en tidning på nätet, klicka på länken. Vill du köpa ett pappersexemplar av en tidning gör du det antingen genom att sätta in 25 kronor per utgåva på plusgiro 85 95 89-4 (glöm inte att ange vilka nummer som önskas och din egen adress) eller genom att gå in på vår nätbutik

Vad beträffar slutsålda tidningar går det att beställa kopior på artiklar för 25 kronor styck. Mejla till redax@contra.nu om detta är aktuellt. I förteckningen nedan finns angivet om ett visst nummer är slutsålt.

För att kunna läsa pdf-filer (Adobe Acrobat Reader) behöver Du ladda ner programmet. Om Du inte redan har programmet kan Du ladda ner det gratis här.

2018

Nummer 1 2018 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2017

Nummer 6 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2017
(pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2017 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2016

Nummer 6 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2016 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2015
Nummer 6 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2015 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2014
Nummer 6 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2014 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2013
Nummer 6 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2013 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2012
Nummer 6 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2012 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2011
Nummer 6 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2011 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2010
Nummer 6 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2010 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2009
Nummer 6 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2009 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2008
Nummer 6 2008 Ladda ner som pdf (slutsålt)
Nummer 5 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2008 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2007
Nummer 6 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2007 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2006
Nummer 6 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2006 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2005
Nummer 6 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2005 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2004
Nummer 6 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2004 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2003
Nummer 6 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2003 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2002
Nummer 6 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2001 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2001
Nummer 6 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2001
Nummer 3 2001
Nummer 2 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2001 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2000
Nummer 6 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2000 Ladda ner som text
Nummer 4 2000 Ladda ner som text
Nummer 3 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2000 Ladda ner som text

(beställ pappersex här)

1999
Nummer 6 1999 Ladda ner som text
Nummer 5 1999 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1999 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1999 Ladda ner som text
Nummer 2 1999 Ladda ner som text
Nummer 1 1999 Ladda ner som text

(beställ pappersex här)

1998
Nummer 6 1998 Ladda ner som text
Nummer 5 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1998
Nummer 3 1998
Nummer 2 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1998

(beställ pappersex här)

1997
Nummer 6 1997
Nummer 5 1997
Nummer 4 1997
Nummer 3 1997
Nummer 2 1997
Nummer 1 1997

(beställ pappersex här)

1996
Nummer 61996
Nummer 5 1996
Nummer 4 1996
Nummer 3 1996
Nummer 2 1996
Nummer 1 1996

(beställ pappersex här)

1995
Nummer 6 1995
Nummer 5 1995
Nummer 4 1995
Nummer 3 1995
Nummer 2 1995
Nummer 1 1995

(beställ pappersex här)

1994
Nummer 6 1994
Nummer 5 1994
Nummer 4 1994
Nummer 3 1994
Nummer 2 1994
Nummer 1 1994

(beställ pappersex här)

1993
Nummer 6 1993
Nummer 5 1993
Nummer 4 1993
Nummer 3 1993
Nummer 2 1993
Nummer 1 1993

(beställ pappersex här)

1992
Nummer 6 1992
Nummer 5 1992
Nummer 4 1992
Nummer 3 1992
Nummer 2 1992
Nummer 1 1992

(beställ pappersex här)

1991
Nummer 6 1991
Nummer 5 1991
Nummer 4 1991
Nummer 3 1991
Nummer 2 1991
Nummer 1 1991

(beställ pappersex här)

1990
Nummer 7 1990
Nummer 6 1990
Nummer 5 1990
Nummer 4 1990
Nummer 3 1990
Nummer 2 1990
Nummer 1 1990

(beställ pappersex här)

1989
Nummer 7 1989
Nummer 6 1989
Nummer 5 1989 (slutsålt)
Nummer 4 1989
Nummer 3 1989
Nummer 2 1989
Nummer 1 1989

(beställ pappersex här)

1988
Nummer 6 1988
Nummer 5 1988
Nummer 4 1988
Nummer 3 1988
Nummer 2 1988
Nummer 1 1988

(beställ pappersex här)

1987
Nummer 6 1987
Nummer 5 1987
Nummer 4 1987
Nummer 3 1987
Nummer 2 1987
Nummer 1 1987

(beställ pappersex här)

1986
Nummer 6 1986
Nummer 5 1986
Nummer 4 1986
Nummer 3 1986
Nummer 2 1986
Nummer 1 1986

(beställ pappersex här)

1985
Nummer 6 1985
Nummer 5 1985
Nummer 4 1985
Nummer 3 1985
Nummer 2 1985
Nummer 1 1985

(beställ pappersex här)

1984
Nummer 6 1984
Nummer 5 1984
Nummer 4 1984
Nummer 3 1984
Nummer 2 1984
Nummer 1 1984

(beställ pappersex här)

1983
Nummer 6 1983
Nummer 5 1983
Nummer 4 1983
Nummer 3 1983
Nummer 2 1983
Nummer 1 1983

(beställ pappersex här)

1982
Nummer 6 1982
Nummer 5 1982
Nummer 4 1982
Nummer 3 1982 (slutsålt)
Nummer 2 1982
Nummer 1 1982 (slutsålt)

(beställ pappersex här)

1981
Nummer 6 1981
Nummer 5 1981
Nummer 4 1981
Nummer 3 1981 (slutsålt)
Nummer 2 1981
Nummer 1 1981

(beställ pappersex här)

1980
Nummer 6 1980
Nummer 5 1980
Nummer 4 1980
Nummer 3 1980 (slutsålt)
Nummer 2 1980
Nummer 1 1980 (slutsålt)

(beställ pappersex här)

1979
Nummer 6 1979
Nummer 5 1979
Nummer 4 1979
Nummer 3 1979
Nummer 2 1979
Nummer 1 1979

(beställ pappersex här)

1978
Nummer 6 1978
Nummer 5 1978 (slutsålt)
Nummer 4 1978
Nummer 3 1978
Nummer 2 1978
Nummer 1 1978

(beställ pappersex här)

1977
Nummer 6 1977 Ladda ner som text
Nummer 5 1977
Nummer 4 1977 Ladda ner som text
Nummer 3 1977 (slutsålt)
Nummer 2 1977 (slutsålt)
Nummer 1 1977 (slutsålt)

(beställ pappersex här)

1976
Nummer 4 1976
Nummer 3 1976
Nummer 2 1976 Ladda ner som text
Nummer 1 1976 Ladda ner som text (slutsålt)

(beställ pappersex här)

1975
Nummer 4 1975 Ladda ner som text (slutsålt)
Nummer 3 1975
Nummer 2 1975 Ladda ner som text (slutsålt)
Nummer 1 1975 Ladda ner som text (slutsålt)

(beställ pappersex här)