Contra utkommer på papper sex gånger om året.

Här kan du få fram gamla nummer av Contra

Du kan hitta gamla nummer av Contra som pdf-filer, inscannade text-filer eller beställa dem från redaktionen. Samtliga utgåvor av Contra finns tillgängliga på något av dessa sätt.

Från nummer 6 1993 och framåt finns Contra i pdf-format (Acrobat Reader) eller som textfiler. Årgångarna 2015-2018 ligger bakom en betalvägg och är enbart tillgängliga för prenumeranter. Årgångarna 1975–1984 och 1993–2014 finns som gratis pdf- eller textfiler.  Dessutom finns nummer 5 1989 som pdf-fil. Vi kommer efter hand att komplettera med fler pdf-filer. Det kommer först att ske med de utgåvor som varken finns som pdf- eller text-filer (54 nummer). Sedan kommer de nummer som  finns som text-filer att ersättas med pdf-filer (15 nummer). Räkna med att detta kan vara genomfört under senare delen av 2019. Tidningar kan, om de fortfarande finns i lager, beställas från Contra som pappers-tidning. Det gäller både de tidningar som är nedladdningsbara och de som inte går att ladda ner.

Vill du läsa en tidning på nätet, klicka på länken. Vill du köpa ett pappersexemplar av en tidning gör du det antingen genom att sätta in 65 kronor (25 kronor för en tidning och 40 kronor i frakt, oavsett antalet beställda tidningar) på plusgiro 85 95 89-4 Glöm inte att ange vilka nummer som önskas och din egen adress. Du kan också beställa genom att gå in på vår nätbutik

För att kunna läsa pdf-filer (Adobe Acrobat Reader) behöver Du ladda ner programmet. Om Du inte redan har programmet kan Du ladda ner det gratis här.

2018

Nummer 5 2018 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2018
(pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2018 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2018
(pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2018 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2017

Nummer 6 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2017 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2017
(pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2017 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2016

Nummer 6 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2016 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2016 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2015
Nummer 6 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 5 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 4 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 3 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 2 2015 (pdf endast för prenumeranter)
Nummer 1 2015 (pdf endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2014
Nummer 6 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2014 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2014 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2013
Nummer 6 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2013 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2013 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2012
Nummer 6 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2012 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2012 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2011
Nummer 6 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2011 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2011 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2010
Nummer 6 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2010 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2010 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2009
Nummer 6 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2009 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2009 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2008
Nummer 6 2008 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 5 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2008 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2008 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2007
Nummer 6 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2007 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2007 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2006
Nummer 6 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2006 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2006 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2005
Nummer 6 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2005 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2005 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2004
Nummer 6 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2004 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2004 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2003
Nummer 6 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2003 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2003 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2002
Nummer 6 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2002 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2001 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2001
Nummer 6 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 4 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 3 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2001 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2001 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

2000
Nummer 6 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 5 2000 Ladda ner som text
Nummer 4 2000 Ladda ner som text
Nummer 3 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 2 2000 Ladda ner som pdf
Nummer 1 2000 Ladda ner som text

(beställ pappersex här)

1999
Nummer 6 1999 Ladda ner som text
Nummer 5 1999 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1999 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1999 Ladda ner som text
Nummer 2 1999 Ladda ner som text
Nummer 1 1999 Ladda ner som text

(beställ pappersex här)

1998
Nummer 6 1998 Ladda ner som text
Nummer 5 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1998 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1998 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1997
Nummer 6 1997 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1997 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1997 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1997 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1997 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1997 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1996
Nummer 6 1996 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1996 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1996 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1996 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1996 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1996 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1995
Nummer 6 1995 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1995 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1995 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1995 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1995 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1995 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1994
Nummer 6 1994 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1994 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1994 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1994 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1994 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1994 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1993
Nummer 6 1993 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1993
Nummer 4 1993
Nummer 3 1993
Nummer 2 1993
Nummer 1 1993

(beställ pappersex här)

1992
Nummer 6 1992
Nummer 5 1992
Nummer 4 1992
Nummer 3 1992
Nummer 2 1992
Nummer 1 1992

(beställ pappersex här)

1991
Nummer 6 1991
Nummer 5 1991
Nummer 4 1991
Nummer 3 1991
Nummer 2 1991
Nummer 1 1991

(beställ pappersex här)

1990
Nummer 7 1990
Nummer 6 1990
Nummer 5 1990
Nummer 4 1990
Nummer 3 1990
Nummer 2 1990
Nummer 1 1990

(beställ pappersex här)

1989
Nummer 7 1989
Nummer 6 1989
Nummer 5 1989 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 4 1989
Nummer 3 1989
Nummer 2 1989
Nummer 1 1989

(beställ pappersex här)

1988
Nummer 6 1988
Nummer 5 1988
Nummer 4 1988
Nummer 3 1988
Nummer 2 1988
Nummer 1 1988

(beställ pappersex här)

1987
Nummer 6 1987
Nummer 5 1987
Nummer 4 1987
Nummer 3 1987
Nummer 2 1987
Nummer 1 1987

(beställ pappersex här)

1986
Nummer 6 1986
Nummer 5 1986
Nummer 4 1986
Nummer 3 1986
Nummer 2 1986
Nummer 1 1986

(beställ pappersex här)

1985
Nummer 6 1985
Nummer 5 1985
Nummer 4 1985
Nummer 3 1985
Nummer 2 1985
Nummer 1 1985

(beställ pappersex här)

1984
Nummer 6 1984 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1984 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1984 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 3 1984 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1984 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1984 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1983
Nummer 6 1983 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1983 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1983 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1983 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1983 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1983 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1982
Nummer 6 1982 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1982 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1982 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1982 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 2 1982 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1982 Ladda ner som pdf (slutsåld)

(beställ pappersex här)

1981
Nummer 6 1981 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1981 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1981 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1981 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 2 1981 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1981 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1980
Nummer 6 1980 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1980 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1980 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1980 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 2 1980 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1980 Ladda ner som pdf (slutsåld)

(beställ pappersex här)

1979
Nummer 6 1979 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1979 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1979 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1979 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1979 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1979 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1978
Nummer 6 1978 Ladda ner som pdf
Nummer 5 1978 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 4 1978 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1978 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1978 Ladda ner som pdf
Nummer 1 1978 Ladda ner som pdf

(beställ pappersex här)

1977
Nummer 6 1977 Ladda ner som text
Nummer 5 1977 Ladda ner som pdf
Nummer 4 1977 Ladda ner som text
Nummer 3 1977 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 2 1977 Ladda ner som pdf (slutsåld)
Nummer 1 1977 Ladda ner som pdf (slutsåld)

(beställ pappersex här)

1976
Nummer 4 1976 Ladda ner som pdf
Nummer 3 1976 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1976 Ladda ner som text
Nummer 1 1976 Ladda ner som text (slutsåld)

(beställ pappersex här)

1975
Nummer 4 1975 Ladda ner som text (slutsåld)
Nummer 3 1975 Ladda ner som pdf
Nummer 2 1975 Ladda ner som text (slutsåld)
Nummer 1 1975 Ladda ner som text (slutsåld)

(beställ pappersex här)